z zewnątrz

z zewnątrz
z zewnątrz {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'spoza obrębu, spoza granic czegoś, po zewnętrznej stronie, na zewnątrz czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Z zewnątrz słychać było hałas. Otynkować dom z zewnątrz. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w relacji społecznej: spoza własnego, danego otoczenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nie spodziewać się żadnych nacisków z zewnątrz. Człowiek z zewnątrz. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • zewnątrz — zewnątrz* {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}na zewnątrz I; na zewnątrz II; od zewnątrz; z zewnątrz {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zewnątrz — 1. przestarz. «poza obrębem czegoś (budynku, pomieszczenia, terenu, środowiska); poza granicami państwa, na zewnętrznej stronie czegoś; z wierzchu» dziś tylko w wyrażeniach: Na zewnątrz, z zewnątrz. Flagi wywieszono na zewnątrz budynku. Nosić… …   Słownik języka polskiego

  • na zewnątrz — → zewnątrz …   Słownik języka polskiego

  • na zewnątrz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w miejscu położonym poza obrębem czegoś, po stronie zewnętrznej czegoś lub w kierunku takiego miejsca od środka, wnętrza czegoś; także: na dworze, na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • od zewnątrz — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} ze strony zewnętrznej czegoś, z wierzchu czegoś; z zewnątrz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oglądać coś od zewnątrz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zewnętrzny — 1. «znajdujący się na powierzchni czegoś lub poza obrębem czegoś, widoczny na zewnątrz; działający z zewnątrz, od zewnątrz, na zewnątrz» Zewnętrzna strona koła. Wygląd zewnętrzny budynku. Ogrodzenie zewnętrzne. Zewnętrzne objawy choroby. Bodźce… …   Słownik języka polskiego

  • Nowa Aleksandria — This article is about the album by Siekiera. For the town in Poland, see Puławy. Nowa Aleksandria Studio album by Siekiera …   Wikipedia

  • egzogeniczny — 1. biol. «pochodzący z zewnątrz ustroju, pozaustrojowy; wywołany przez przyczyny zewnętrzne; egzogenny» 2. geol. «przebiegający na powierzchni Ziemi lub blisko niej, wywołany przez czynniki zewnętrzne; egzogenny» ∆ Czynniki egzogeniczne «czynniki …   Słownik języka polskiego

  • nieść — ndk XI, niosę, niesiesz, nieś, niósł, niosła, nieśli, niesiony 1. «iść dokądś z czymś, trzymając coś, najczęściej w rękach lub w jakiś sposób na sobie, przytrzymując rękami» Nieść paczkę w ręku, pod pachą. Nieść worek na plecach. Nieść walizkę.… …   Słownik języka polskiego

  • otworzyć — dk VIb, otworzyćrzę, otworzyćrzysz, otwórz, otworzyćrzył (otworzyćwarł), otworzyćrzony a. otwarty otwierać ndk I, otworzyćam, otworzyćasz, otworzyćają, otworzyćaj, otworzyćany 1. «odemknąć coś zamkniętego przez przekręcenie sprężyny zamka,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”